Aktualitások

KÖZLEMÉNY

a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába történő beiratkozás rendjéről

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2018/2019. nevelési évre a következőképpen állapította meg:

  • A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2018. április 20. (péntek) és április 23-24. (hétfő-kedd) 8.30-17.30 óra.
  • Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az óvodában (2314 Halásztelek, Iskola u. 2.). Az újonnan jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt
  • A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei.
  • Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: május 22.
  • A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

 Szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolványa, TAJ kártyája, oltási könyve és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték),
  • a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • orvosi igazolást arról, hogy a gyermek óvodaérett, egészséges és a kötelező védőoltásokat megkapta, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2012. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között születtek. Azon szülők jelentkezését is várjuk, kik szeretnék előjegyeztetni a 2015. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket. Az ő felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.

Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik az óvoda megismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

Alkalmaink ezen a héten

Kedden 18 órakor ifjúsági bibliaóra (a templom alagsori kistermében).

Szerdán 10 órakor Baba-mama kör (a templom alagsori kistermében).

Szerdán 18 órakor Kereszt-kérdések (a templom alagsori kistermében).

Szerdán 18 órakor énekkari próba (a Kisbocskaiban).

Vasárnap 9:30-kor istentisztelet,

ezzel egy időben gyermek-istentisztelet a templom alagsori kistermében,

és babás-istentisztelet az alagsorban lévő játszószobában, ahol képernyőn keresztül követhetjük az istentiszteletet.

Vasárnap 16 órakor ifjúsági zenés istentisztelet.

Mindenkit szeretettel várunk!

Felhívás

Álljunk ki a kisebbségben élő magyar közösségekért!

A határon túl élő magyar embereket és közösségeket számtalan jogsértés éri a mai napig is. Az Európai Unióban egyelőre nincs átfogó kisebbségvédelmi szabályozás, pedig nagyjából 50 millióan tartoznak valamely őshonos nemzeti kisebbséghez. Egész Európát tekintve – a 47 államban – összesen 340 történelmi kisebbség él, létszámuk meghaladja a 100 milliót, vagyis minden hetedik európai polgár valamely történelmi kisebbség vagy etnikum tagja.

A Minority Safe Pack, azaz Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés célja, hogy az Európai Bizottság fogadjon el konkrét jogi szabályozást a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében. Ha a kezdeményezés nyomán elegendő mennyiségű aláírás gyűlik össze, az segíthet a határon túl élő magyar testvéreink helyzetén. A szervezőknek 2018. április 3-ig (a húsvéthétfő utáni napig) kell összegyűjteniük legalább egymillió aláírást hét uniós tagállamból.

Nekünk csak egy aláírás, a kisebbségek számára azonban reménysugár a Minority Safe Pack, ugyanis a kezdeményezés jelenleg az egyetlen olyan eszköz, ami segíthet abban, hogy a nyelvi és etnikai jogaik gyakorlásában akadályozott, hátrányosan megkülönböztetett nemzeti kisebbségek számára az Európai Unió védettséget biztosítson.

A Magyarországi Református Egyház elnöksége kéri, hogy a kezdeményezés aláírásával segítsünk együtt az elszakított területeken élő magyarságon. A kezdeményezéshez papíralapon, illetve online is lehet csatlakozni a www.jogaink.hu oldalon keresztül. A nyomtatható aláírási ív is a www.jogaink.hu oldalról tölthető le, amit postai úton a „Rákóczi Szövetség 1255 Budapest, Pf. 23” címre lehet eljuttatni.

Ezt a linket a böngészőbe másolva csatlakozhat:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

Köszönjük, hogy Önnek is fontosak határon túli magyar testvéreink!

A Magyarországi Református Egyház elnöksége

Imakérések

Imádkozzunk gyülekezetünk betegeiért, gyászolóiért!

Imádkozzunk gyülekezetünk folyamatos megújulásáért!

Imádkozzunk a migránsválság rendeződéséért!

Imádkozzunk a kárpátaljai magyarok életéért, és az ukrán-orosz konfliktus rendeződéséért!

Imádkozzunk azokért, akiket hitükért üldöznek szerte a világban!

Imádkozzunk sepsiszentkirályi testvérgyülekezetünkért!

Imádkozzunk az egyházmegye gyülekezeteiért!

 

ALAPJAINK
HÍREK - INFORMÁCIÓK


ISMERETTERJESZTÉS
HITMÉLYÍTÉS


EGYETEMI-FŐISKOLAI
GYÜLEKEZETEK


A jelen honlap használatával Ön hozzájárul, hogy a böngészője fogadja a cookie-kat. További információk

Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap cookie-kat használ olyan webes szolgáltatások céljából, melyek cookie-k nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. További tájékoztató

Bezárás