Húsvét

Kedves Testvérek!

A március 29-ei istentiszteleten meghirdetett húsvéti úrvacsorás istentisztelet rendje módosult! Igyekeztünk olyan megoldást keresni, hogy senkinek se okozzon lelkiismereti kérdést.

Ezért húsvét vasárnap a halásztelki online istentisztelet helyett a Duna TV-n 9 órától kezdődő istentiszteletre várjuk minden Testvérünket, és Testvéreink közül azok, akik szeretnének úrvacsorával élni, az ott közvetített úrvacsorába tudnak bekapcsolódni.

Halásztelken pedig április 13-án húsvét hétfőn 9.30-tól honlapunkon lesz online ünnepi istentisztelet úrvacsora nélkül.

Kérjük Testvéreinket, hogy olvassák el a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa ajánlásait az úrvacsorára nézve. Szeretettel ajánljuk Testvéreink figyelmébe a Heidelbergi Káté Az Úr szent vacsorájáról című tanítását, és a II. Helvét Hitvallás XXI. fejezetét, és mindenekelőtt Pál apostol tanítását 1Kor 11,23-31.

Az úrvacsorával való élés nem üdvkérdés. Tehát az üdvösségünk nem függ attól, hogy élünk-e vele vagy sem. Így szabad lelkiismerettel várhatjuk meg azt az időt, míg újból lehetőségünk lesz majd az úrvacsorára.

Azonban az úrvacsora nagyon fontos, eszköz Isten kezében arra, hogy az Ő kegyelmét, bűnbocsánatát és az üdvbizonyosságot megpecsételje, megerősítse rajta keresztül. Ezért megértjük és bátorítjuk azokat a Testvéreket is, akik most húsvétkor szeretnének élni vele. Nekik a következő ajánlásokat tesszük, hogy szabad lelkiismerettel vehessék magukhoz.

A húsvéti úrvacsora kizárólag a mostani vészhelyet idejére érvényes gyakorlat szerint történik online módon.

A kenyér és a bor jelképek. A jelképekben elsősorban nem a jelkép a fontos, hanem az, amit jelképeznek. Tehát a kenyérnek és a bornak önmagában nincs semmiféle ereje, hatása a mi hitünkre nézve. Teljesen egyszerű, hétköznapi, otthon is magunkhoz vehető kenyérről és borról van szó az úrvacsorában, és annak sincs jelentősége, ha kivételesen nem az úrasztalán, és nem a megszokott úrvacsorai kehelyben és tálcán kerülnek az asztalra.

Igazi jelentősége annak van, amit a jelképek jelképeznek. A kenyér és a bor Jézus kereszthalálát jelképezik, ami által Jézus bűnbocsánatot és üdvösséget szerzett számunkra. Ebben hit által részesedhetünk, imádságban kérhetjük és meg is kapjuk Isten ígérete szerint.

A kenyér és a bor, mint jelképek ezt közlik számunkra. „ Íme, a Krisztus testének és vérének szent közöltetését … az úrvacsora bizonyítja és pecsételi meg; mert nem valami hiábavaló és üres jelet mutat fel, hanem Lelkének erejét adja, aki beteljesíti ígéretét. A jelzett dolgot valósággal felkínálja, és megmutatja mindazoknak, akik ezen a lelki lakomán az asztalhoz telepednek.” (Institutio 4.11.17) Ezért, és ebben az értelemben van jelentőségük a jelképeknek is.

Az otthoni úrvacsora méltóságát megadhatjuk az úrvacsora külső formájában is, egy fehér asztalterítővel letakart asztallal, amin nincs más, csak egy egyszerű pohárba (vagy poharakba) kitöltött bor, és egyszerű tányéron a felszeletelt kenyér, amit a családfő oszt szét a családtagoknak, illetve, akik egyedül kapcsolódnak be az úrvacsorai közösségbe, ők saját maguk veszik magukhoz az előkészített jegyeket.

Az úrvacsora méltósága mégis, elsősorban lelki kérdés, amiről Pál apostol így ír: „Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának.” (1Kor 11,27-29) Az őszinte bűnbánat, bűnvallás és bűnbocsánatkérés tud minket késszé tenni az úrvacsorával való élésre, hiszen az úrvacsora épp az Istentől elkért és Istentől megígért bűnbocsánatot akarja megerősíteni bennünk.

Áldott húsvéti készülődést és áldott ünneplést kívánunk!

ALAPJAINK
HÍREK - INFORMÁCIÓK


ISMERETTERJESZTÉS
HITMÉLYÍTÉS


EGYETEMI-FŐISKOLAI
GYÜLEKEZETEK


VEKOP – 7.3.3

A jelen honlap használatával Ön hozzájárul, hogy a böngészője fogadja a cookie-kat. További információk

Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap cookie-kat használ olyan webes szolgáltatások céljából, melyek cookie-k nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. További tájékoztató

Bezárás